Начало
Стихосбирки
Съкровище мое
Самотнико
Рано ми е
Риба
Разбери ме
Задължение
Не се обръщай
Ръце
Приятели
Порицание
eye

Приятели

Приятели мои, къде сте всичките?
С какво отблъснах ви?
С какво не успях да ви привлека?
Сега когато търся веселите ви усмивки.
Оглеждам сам празните места,
да съживя въпросите,
с които някога ви аз сближих.
А мойте отговори плахи,
в които някой от вас ще се заслуша.
Какво превърна ви в други хора?
С какво и аз се измених?
Когато вечер гледам радостното
ново поколение,
да следва някакъв по-различен път от нашия.
Не вярвам, че затворени са днес прозорците,
от които някога ме срещахте с усмивка приятели.
И въпреки, че толкова шумни са улиците,
аз виждам сарказъм и сърдити лица
сред хора-приятели.
eye