Начало
Стихосбирки
Съкровище мое
Самотнико
Рано ми е
Риба
Разбери ме
Задължение
Не се обръщай
Ръце
Приятели
Порицание
eye

Задължение

Когато няма близост,
когато няма плам.
Какво гори в сърцето ти не знам?
Ръката ти как милва само от нагласа?


Докосвайки в ръката си
една мъртва вещ-предмет.
Замества ли насладата
от всеки жив трепет?
Дали отмива огорченията,
пораждани от несподеленото?


Когато няма желание,
когато няма вяра.
Не оплиташ ли понякога посоките
диктуващо сърцето?
Смехът който понасяш за положение,
за временна изгода след това?


Или когато изпълняваш задължение,
в което няма топлота.
Превръщаш текста в изречение,
което ще задраскаш в бъдещите жития.
eye